Chính sách bảo mật

Công ty Kao Việt Nam tôn trọng những thông tin cá nhân của người sử dụng trang web này bao gồm: tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại và các thông tin có liên quan. Mục đích của việc cung cấp thông tin cá nhân trên trang web là để chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu, thắc mắc của khách hàng cũng như thông báo thông tin nhanh chóng, chính xác và chu đáo hơn.

Chính sách bảo mật thông tin này phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như những qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi cam kết những thông tin cá nhân người sử dụng cung cấp trên website sẽ không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người sử dụng.